AK Nasa krila
Home Up

Mapa sajta - Site Map

 

Nacionalni Aeroklub "Naša krila"

 

 

Po povratku sa solunskog fronta, prevedeni u rezervu, avijatičari nastanjeni u Beogradu, često su se sastajali. Tražili su put i način da u što kraćem roku dođu do svog aerokluba i svojih civilnih aviona. I jednog dana u kafani  "Kod  Belog Orla" , mesta sastajanja u Beogradu, 22. oktobra 1921. godine osnovali su "Srpski aeroklub". Osnivači su bili: Matija Hođera, Orestije Krstić, Dragoljub Ristić, Sava Mikić, Dragiša Vujić, Dr. Rudolf A. Rajs, Dragoljub Mitrović-Janković, Dragoš Adamović, Jovan Šreplović, Atilije Raspor, Sava Simić, Mihajlo Bošković, Petar Đurković, Đorđe Mirković i poručnik Bogdan Bogdanović. Izabrana je privremena uprava kluba. Za počasnog predsednika izabran je Dr. Rudolf Arčibald Rajs, veliki prijatelj srpskog naroda; za predsednika Matija Hođera, ratni pilot i veteran; za sekretara Sava Mikić, za blagajnika Dragiša Vujić i za bibliotekara Sava Simić.

Uvecaj sliku

Uvecaj sliku

Uvecaj sliku

Matija Hođera Orestije Krstić Dragoljub Ristić

Uvecaj sliku

Uvecaj sliku

Uvecaj sliku

Sava Mikić Dragiša Vujić Dr. Rudolf Arčibald Rajs

Uvecaj sliku

Uvecaj sliku

Uvecaj sliku

Dragoljub Mitrović - Janković Dragoš Adamović Jovan Šreplović

Uvecaj sliku

?

?

Atilije Raspor Sava Simić Mihajlo Bošković

?

Uvecaj sliku

?

Petar Đurković Đorđe Mirković poručnik Bogdan Bogdanović

Uvecaj sliku

Dragomir Nikolić generalni sekretar

 

 

 

Rad kluba  je počeo, vršio se upis novih članova i pripremao se materijal za izradu statuta i pravila po uzoru na francuski aeroklub. Vršene su pripreme za prvu redovnu skupštinu.

Pošto su izvršene sve pripremne radnje, sazvana je 14. maja 1922. godine prva redovna skupština. Na prvoj redovnoj skupštini menja se naziv u "Aeroklub Kraljevine, Srba, Hrvata i Slovenaca". Doneta su prva klubska pravila, izabran je prvi upravni i nadzorni odbor. Za predsednika je izabran Matija Hođera, za potpredsednika Tadija Sondermajer, za sekretara Milan Ivanović, za blagajnika Dragiša Vujić i za bibliotekara Sava Simić. Ustanovljene su članske karte i nastavljeno je upisivanje članova. Stupilo se vezu sa međunarodnom organizacijom Aerokluba u Parizu. Nastavljena je živa akcija za osnivanje pododbora u unutrašnjosti.

 

Uvecaj sliku

Tadija Sondermajer

 

Iste godine, u junu 1922. predsednik Aerokluba, Matija Hođera  je vodio razgovora sa Ministrom saobraćaja o civilnoj avijaciji, a istovremeno je potpredsednik Tadija Sondermajer imao razgovore sa pretstavnicima kompanije "Franko-Rumen", koja je tada vršila saobraćaj od Pariza do Carigrada, o uspostavljanju vazdušnog saobraćaja na ovoj liniji preko Beograda.

 1. aprila 1923. godine održana je druga redovna skupština, izvršena je izmena klubskih pravila i izabran je novi klubski odbor na čelu sa predsednikom Tadijom Sondermajerom. Nastavljena je življa propagandna akcija putem štampe, naročito beogradski list  "Vreme", u kome književnik i novinar Miloš Crnjanski živo sarađuje i potpomaže akciju Aerokluba.

 

Uvecaj sliku

Miloš Crnjanski

 

Njegovo Veličanstvo Kralj Aleksandar Karađorđević blagovoleo je 21. oktobra 1923. godine odobriti da se Njeg. Kr. Vis. Naslednik prestola Petar primi za pokrovitelja Aero kluba. Tog momenta prestolonaslednik je imao 45 dana (rođen je 6. septembra 1923. godine). To je bio presudan i srećan momenat za dalji razvoj i rad Aero kluba.

 

Uvecaj sliku

Uvecaj sliku

Kralj Aleksandar I Karađorđević Krštenje prestolonaslednika Petra II Karađorđevića

 

 

Nova 1924.  godina je isticala stvarni napredak Aerokluba. Pokrenuta su pitanja po uspešan razvitak našeg Aerokluba i civilnog vazduhoplovstva. Takođe je pokrenuto pitanje o podizanju fabrika aeroplana i motora.

Jednoglasno je izražena želja o kandidovanju Njegovog Kraljevskog visočanstva, Kneza Pavla za aktivnog predsednika Aerokluba Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.

 

Uvecaj sliku

Knez Pavle Karađorđević

 

30. marta 1924. godine u sali Kola srpskih sestara održana je treća godišnja redovna skupština Aerokluba. Posle opsežnog referata o radu i akciji Aerokluba, burno je pozdravljeno osnivanje novih pododbora. Na ovoj skupštini je odlučeno da se pristupi izdavanju časopisa, koji će biti organ Aerokluba i nositi naziv "Naša Krila".  Na ovoj skupštini je jednoglasno izabran za predsednika Njegovo Kraljevsko Visočanstvo Knez Pavle, a za podpredsednike Tadija Sondermajera i Nikola Aranđelović,  pukovnik.

Njegovo Kraljevo Visočanstvo Knez Pavle je tom prilikom blagoizvoleo pokloniti upravi kluba svoju sliku sa potpisom.

 

 

 

 

Oformljen je uređivački odbor i redakcija časopisa "Naša krila" obrazovana je i administracija. Sedište časopisa je bilo u Beogradu u uluci Miloša Velikog br.17. Prvi broj je izašao 1. juna 1924. godine i izlazio je jednom mesečno. Do 1926. godine kao i od 1932. do 1934. godine, list je uređivao odbor. U ulozi urednika nalazili su se Miloš Crnjanski, sanjar i zakjubljenik u nebo, M. Mihalović, M. Svetovski, Svetislav Hođera, Stanislav Krakov, Petar Ristić, agilni Andra Mitrović i inžinjer A. Stojković.* Od 1938 godine list "Naša krila"  uređivao je veteran pilot lovac iz Prvog svetskog rata, Orestije Krstić. Od mesečnog časopisa, prelazi na nedeljno izdanje, (uredno svake subote). Redakcija je tada radila u svojim prostorijama u Domu Aerokluba, hramu vazduhoplivstva u Uzun Mirkovoj broj 4 u Beogradu.

 

Uvecaj sliku

Dom Aerokluba u ulici Uzun Mirkova 4, Beograd

 

Časopis je donosio najnovije vesti iz domaće i svetske avijacije. Redakcija se starala i za izlaženje posebne vazduhoplovne biblioteke. Za najmlađe pokrenut je, kao dodatak, podlistak "Naša krila".

Vanredna skupština Aerokluba je održana 15. februara 1932. godine, na kojoj su pored članova  prisustvovali i delegati Udruženja rezervnih avijatičara i izvršeno je spajanje Aerokluba i Udruženja rezervnih avijatičara. Rezolucija o spajanju primljena je aklamacijom. Skupštini je prisustvovao divizijski general Milutin Nedić, komandant vazduhoplovstva.

Uvecaj sliku

general Milutin Nedić

 

Najznačajniji doprinos Aerokluba nacionalnom vazduhoplovstvu, osim povećanja interesovanja javnosti za njegovo postojanje , delovanje i budućnost je stvaranje vazduhoplovnog duha. Iz predanog delanja njegovih poslenika proizašlo je povećano opredeljenjje mladih za vazduhoplovstvo, kao profesiju. Vojnoj i civilnoj avijaciji je pristupio znatan broj školovanih jedriličara i pilota, ali i stručnjaka, potekli iz aeroklubova. U ostalom, civilno pa i sportsko vazduhoplovstvo, su bili u sastavu i nadležnosti pa i predmet staranja Komande Vazduhoplovstva sve do rata, 1941. godine.

Rat je prekinuo rad Aerokluba "Naša Krila" i izlaženje lista "Naša Krila". Okupator je zabranio i raspustio organizaciju, jer je imala prizvuk nacionalne i patriotske, po naredbi General pukovnika Maksimilijana Fon Vajksa, najvišeg komandanta okupacije Srbije.

 

Uvecaj sliku

General pukovnik Maksimilijan Fon Vajks

 

 

Nastaviće se ...

 

 

 

Uvecaj sliku Uvecaj sliku

Članska karta Aerokluba "Naša krila"

 

Veterani avijacije u Belom dvoru, Dedinje

povodom 60 godišnjce spašavanja

američkih pilota

Beograd 15.09.2004. god. kod 

Njegovog Visočanstva Princa

ALEKSANDRA II KARAĐORĐEVIĆA

 

Uvecaj sliku

Uvecaj sliku

Uvecaj sliku

Prijem u plavom salonu Belog dvora Prijem u plavom salonu Belog dvora

Uvecaj sliku

Uvecaj sliku

Uvecaj sliku

Princ Aleksandar II sa veteranima avijacije na terasi Belog dvora Povodom 60. godina

spasavanja američkih pilota

Značka američko - srpskog prijateljstva

Uvecaj sliku

Uvecaj sliku

Dušan Veselinović pozdravlja princa Miloš - Miša Marinović, najstariji živi pilot pozdravlja princa

 

 

 

Srpski

Nalet u RV i JAT-u   Karikature Zike Vrapca

Ova strana je promenjena:

26-01-2007